Ráno přijdete, odpoledne jdete domů

Na prvním místě je co nejmenší zátěž a strach naších dětských pacientů

Operace jsou prováděny týmem zkušených dětských chirurgů s praxí ve Fakultní nemocnici Motol. Anestezie je zajištěna Doc. MUDr. Vladimírem Mixou, Ph. D.


Co je jednodenní chirurgie?
Jednodenní chirurgie znamená, že ve stejný den přijdete k operaci, operace proběhne a odpoledne po operaci jdete domů.
Jak se objednat?
Objednat se můžete telefonicky na tel. +420 725 077 172 nebo emailem alexandr.kucera@gmail.com
Před operací je nutná návštěva v naší ordinaci, kde dítě vyšetříme, zda-li je operace indikována a domluvíme se na příslušný termín.
Kde v Praze operace provádíme?
Rehabilitační klinika Malvazinky – operační sály, po vstupu do budovy vlevo na konci chodby
U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Cesta městskou hromadnou dopravou: Stanice metra Anděl – výstup Na Knížecí, BUS 137 - výstup stanice Václavka

Je také možnost operace v nemocnici Hořovice
NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106, 268 01 Hořovice
Kdy se dostavit k výkonu?
Přesný čas přijetí bude uveden v emailu, dítě potom jde rovnou na operační sál. Po operaci je plánováno propuštění cca 3-4 hodiny po operaci.
Jak probíhá jednodenní dětská chirurgie v našich klinikách?
Operační výkony v rámci jednodenní chirurgie provádíme na Klinice na pražských Malvazinkách. Operuje vždy zkušený tým dvou dětských chirurgů, anestezii zajišťuje Doc. Vladimír Mixa, Ph.D. Během dopoledne přijdete s Vaším malým pacientem, bez zbytečného čekání si bere dítě z náruče rodiče anesteziolog rovnou na sál, dítě uspí inhalační anestezií (hrají si spolu na potápěče). Po operačním výkonu je pacient s rodiči na pooperačním pokoji cca 2-3 hodiny. Pokud je pacient v pořádku, odchází s rodiči domů týž den odpoledne.
Jaké jednodenní zákroky provádíme?
V rámci jednodenní chirurgie operujeme tříselné a pupeční kýly, obřízky a krátké uzdičky na penisu, nesestouplá varlata.
Jaké je nutné vyšetření před výkonem?
Pro dětské pacienty splňující kritéria ASA 1 a ASA 2 (normální zdravý pacient a pacient s lehkým celkovým onemocněním nebo chorobou bez omezení celkové výkonosti) je doporučeno před výkonem pouze pediatrické vyšetření s následující skladbou:

Rodinná anamnéza, osobní anamnéza, alergologická a gynekologická anamnéza, nynější onemocnění, komplikující onemocnění a případně dlouhodobá medikace.

Laboratorní vyšetření se provádí jen tehdy, pokud jeho nutnost vyplyne z pediatrického vyšetření.

Vyjádření pediatra, které je platné 1 týden vezměte prosím s sebou na příjem k operaci.

V době výkonu nesmí probíhat akutní infekce !!!
Jak se připravit?
Poslední jídlo je doporučeno jíst maximálně 6 hodin před výkonem (lehkou nemléčnou snídani / svačinku), nedráždivé tekutiny 2dcl (minerálka, slabý čaj, šťáva, voda…) je možno pít do třech hodin před výkonem. Je naprosto zásadní dodržet časový požadavek na absolutní lačnost před výkonem. Např.:

1. Přicházíte k příjmu v 7.45 – poslední jídlo svačina v 1.00 hod, tekutiny ráno v 6.00 hod.
2. Přicházíte k příjmu v 12.00 – poslední jídlo snídaně v 6.00 hod, tekutiny ráno v 9.00 hod.
3. Přicházíte k příjmu v 14.00 – poslední jídlo svačina v 8.00 hod, tekutiny ráno v 11.00 hod.
Co si vzít s sebou na operaci?
Dokumentaci: předoperační vyšetření dětským lékařem, anamnestický dotazník, Vámi podepsané souhlasy s operací

Léky, které dítě trvale užívá

Věci osobní potřeby:
Toaletní potřeby: mýdlo + žínka, hřeben, ručník.
Dále: kapesníky, přezůvky. Přezůvky prosíme i u rodičů.
Kojencům a malým dětem: kojenecké mléko + lahvičky, pleny.
Jídlo a pití jen po domluvě s lékařem a sestrou (dle dietního režimu) - v den operace jen tekutiny.
Dítě může mít s sebou na vlastní zodpovědnost: knížku, časopis, oblíbenou hračku mobilní telefon, CD, MP3 přehrávač, PC – notebook.
Jaká se používá anestézie?
Anesteziologické postupy odpovídají současným světovým trendům v jednodenní chirurgii, tzv. office based anaesthesia. Před operací je nutné prostudování a podepsání informovaného souhlasu, vždy osobní konzultace s anesteziologem. Používáme celkovou anestézii s inhalačním úvodem moderním inhalačním anestetikem Sevorane Abbvie.

Zavádění žilní kanyly, které může být u malých dětí nepříjemné, se provádí až po úvodu do anestezie, aby malé děti nic necítili. U větších dětí je intravenózní úvod.

Vedení anestézie je obvykle obličejovou maskou. Nitrožilní analgetika zcela pokryjí případnou pooperační bolest. Po domluvě je možné podat společně s celkovou anestézií též epidurální analgezii.
Více o anestezii
Celková anestézie pro výkony jednodenní chirurgie

Celková anestézie pro výkony dětské jednodenní chirurgie je podávána týmem zkušených dětských anesteziologů pod vedením doc. MUDr. Vladimíra Mixy, Ph.D.. Je prováděna formou inhalační anestézie doplněné podáním analgetik.

Dítě je bezprostředně po přijetí a krátkém seznámení s anesteziologem uloženo na operační stůl a uvedeno do celkové anestézie inhalačním způsobem, tedy vdechováním par anestetika obličejovou maskou. Odpadá nepříjemné napichování žíly při vědomí, anestetikum příjemně voní a velmi rychle působí. V průběhu operace jsou dítěti podány léky na bolest v dostatečném množství. Životní funkce jsou po celou dobu výkonu monitorovány moderním přístrojem.

Po skončení operace je dítě přeneseno spící na lůžko, kde jej očekává rodič a je přítomen jeho probuzení. Dítě s rodičem zůstává na pooperačním pokoji nejméně dvě hodiny po skončení anestézie. Po celou dobu je pod dozorem zkušené zdravotní sestry, anesteziolog i chirurg jsou okamžitě k dispozici.

Upřesnění pokynů před anestézií, odpovědi na nejčastější dotazy:
- v rámci předoperačního vyšetření dětským lékařem není třeba laboratorní vyšetření krve (odběr krve)
- ukázalo se vhodným dítě před anestézií poučit způsobem přiměřeným jeho věku, např. budeš foukat do balónku, vdechovat voňavku, hrát si na pilota či potápěče. Při přijetí rádi vše znovu vysvětlíme
- v den operace již dítě nedostává žádné jídlo, naposledy se může napít čaje či vody (ev. ochucené) čtyři hodiny před časem, na který je pozváno k operaci (např. pacient pozvaný na 11,00 může pít naposledy v 7,00)
- před odchodem na operační sál je vhodné s dítětem navštívit toaletu
- přítomnost rodičů na operačním sále při úvodu do anestézie není, bohužel, z provozních a hygienických důvodů možná
- k odvozu dítěte autem domů po operaci je třeba zajistit doprovod dvou dospělých.

E-mailová adresa, na které odpovíme na dotazy týkající se nadcházející anestézie i pooperačního období: vmxa@volny.cz

doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D. zkušený dětský anesteziolog s více než třicetiletou praxí, vysokoškolský učitel a školitel dětské anestézie na 2. lékařské fakultě. Člen výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny a autor několika monografií či kapitol v nich, desítek článků v předních odborných časopisech a stovek přednášek.
Co následuje po výkonu?
Samozřejmostí je doprovod dospělé osoby.

Po výkonu vždy pacient dospává asi 2 hod. na lůžku na dospávacím pokoji, poté je potřeba zajistit odvoz domů. Ideálně za přítomnosti dvou osob.

24 hodin po operaci je Vám k dispozici non-stop servis a konzultace operujícího chirurga.

Nejméně 36 hodin po výkonu doporučujeme klid doma, odpočívat, nevykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost, jíst pouze lehká jídla, přijímat dostatek tekutin – u nezletilých pacientů dohlédnou na dodržování těchto zásad rodiče.

Kontrola následuje 7-10 dní po výkonu, dle objednání, stehy jsou vstřebatelné, není nutné je vyndávat.

Měsíc po operaci bez větší fyzické zátěže, bez sportu, nezvedat těžké věci, nejezdit na kole apod.

Prováděné zákroky

Fimóza je stav, kdy je předkožka zúžená a nelze ji volně přetáhnout přes žalud penisu. Po narození je fimóza do určité míry přirozená a je přítomna skoro u všech chlapců do cca 2 let věku.

Postup při provádění výkonu (povaha výkonu): V celkové anestezii se odstřihne zúžená část předkožky, zastaví se krvácení a vzniklá rána se sešije několika vstřebatelnými stehy.

Alternativa výkonu: Alternativou bývá promazávání zúžené předkožky mastí obsahující kortikoidy (Triamcinolon), tato léčba nebývá vždy úspěšná. Neprovedení operace při neúspěchu léčbou mastí je spojeno s rizikem infekce močových cest a poškození ledvin.
Jedno z nejčastějších míst výskytu kýly je oblast pupku – pupeční kýla. Kýly mohou být vrozené a získané, na jejichž vzniku se podílí oslabení břišní stěny a zvýšení nitrobřišního tlaku (zácpa, častý pláč dítěte, namáhavé tlačení při stolici apod.) Kýla nemusí způsobovat žádné obtíže, častým příznakem je jen samotné vyklenutí, jindy občasná bolest.

V celkové anestezii se provede řez pod pupkem, vypreparuje se otvor (defekt) v břišní stěně a chirurgicky uzavře. Cílem je odstranění pupeční kýly a zpevnění místa pupeční jizvy a prevence možných komplikací.
Kýla je vyklenutí nástěnné pobřišnice (blány krycí dutinu břišní zevnitř) skrze oslabené místo v břišní stěně. Jedno z nejčastějších míst výskytu kýly je oblast třísla – kýla tříselná nad tříselním vazem. Kýly mohou být vrozené a získané, na jejichž vzniku se podílí oslabení břišní stěny a zvýšení nitrobřišního tlaku (zácpa, častý pláč dítěte, namáhavé tlačení při stolici apod.) Kýla nemusí způsobovat žádné obtíže, častým příznakem je jen samotné vyklenutí, jindy občasná bolest.

V celkové anestezii se provede řez v třísle, vypreparuje se kýlní vak. Kýlní vak se uzavře v oblasti třísla. Cílem je odstranění tříselné kýly a zpevnění břišní stěny v místě tříselného kanálu, odstranění souvisejících obtíží a prevence možných komplikací.

Neprovedení operace je spojeno s rizikem uskřinutí kýly a následným poškozením střev. Další riziko je zvětšení kýly v dospělosti, zejména při námaze a v těhotenství.
Retencí varlete rozumějte stav, kdy je varle zadrženo na některém místě svého sestupu z oblasti dutiny břišní.

V celkové anestezii se provede řez v třísle, ozřejmí se varle a semenný provazec. Varle se stáhne tříselným kanálem do šourku a z řezu na šourku se zajistí na místě několika stehy, zastaví se krvácení a vzniklá rána se sešije několika vstřebatelnými stehy.