Lékaři dětské chirurgie Praha jsou specialisty pro kojence, děti a mládež, kteří poskytují nejmodernější dětskou chirurgickou péči s možností návaznosti na operační postupy od operací kýly až po korekce vrozených vad. Využíváme nejmodernější chirurgické techniky a technologie včetně miniinvazivních operací. Nabízíme možnost objednat se do specializovaných poraden. Ošetřujeme děti s úrazy, máme poradnu pro děti se zácpou, poradnu pro problémy s předkožkou, zabýváme se sportovní medicínou. Provádíme cvičení bránice při onemocněních gastroezofageálního refluxu.

Provádíme jednodenní chirurgii, operace kýl u dětí, fimózy, retence varlete

Poskytované služby

Dětská všeobecná chirurgie
Ošetřujeme kojence, děti a dospívající, kteří vyžadují chirurgický zákrok. Provádíme odstranění pih na kůži, operace tříselných a pupečních kýl, operace nesestoupených varlat, zúžení předkožky, celkovou obřízku atd.
Specializovaná ambulance proktologická (poradna pro onemocnění konečníku)
V této poradně jsou řešena onemocnění konečníku, řitního (análního) kanálu a oblasti bezprostředně sousedící s konečníkem (perianální oblast). Mezi nejčastější obtíže, které dětské pacienty do této poradny přivádí patří zácpa, krvácení z konečníku, bolesti konečníku, bolesti při vyprazdňování (při stolici).
Specializovaná ambulance pro obtíže s předkožkou
Děti mají velmi často obtíže se zúženou předkožkou, kterou nelze volně přetáhnout přes žalud (tzv. fimóza). Je třeba ji odlišit od tzv. konglutinace, kdy je předkožka pouze "slepena". U části dětí se podaří zúžení pomocí mastí a cvičení vyléčit. Při neúspěchu či nemožnosti přetažení předkožky je lékařem indikována obřízka (cirkumcize). Nepříjemnou komplikací fimózy je parafimóza, což znamená uvíznutí zúžené předkožky za žaludem a škrcení žaludu, kdy krev nemůže odtékat zpět a jedná se o velmi bolestivý stav.
Specializovaná ambulance pro sportovní traumatologii
Máme mnohaleté zkušenosti při léčbě vrcholových sportovců, kdy obtíže vznikají z chornického přetěžování určité části těla. Léčíme tzv entezopathie bolestivé úpony z přetížení, bolesti třísel, poranění svalů a další typické obtíže spojené se sportem.
Trauma
Jako dětští chirurgové ošetřujeme akutní dětské úrazy. Ošetříme děti, kteří jsou zranění při úrazech způsobených pády, děti s popáleninou a dalšími úrazy.
Reflux
Gastroezofageální reflux je zpětný tok žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu, kdy dochází k dráždění sliznice jícnu. Nejčastěji se projevuje zvracením, neprospíváním, dysfagií (pálením žáhy, bolesti za hrudní kostí) a recidivujícími infekty dýchacích cest. Cvičením bránice a cvičením hlubokého stabilizačního systému u velkého procenta pacientů dochází ke zmírnění obtíží a pacienti nemusí postoupit náročnou operaci
Minimálně invazivní postupy
Existuje celá řada diagnóz pro které se dnes hodí operace pomocí tzv. mini invazivní chirurgické techniky. Při této metodě se místo otevřené operace a velkého řezů a pomocí optiky a tenkých nástrojů je provedena operace. Tyto postupy mají výhodu: lepší kosmetické výsledky, snížení bolesti, dřívější návrat k běžnému životu, jako škola, sport atd.
Novorozenecká poradna a prenatální konzultace
Máme odborné znalosti a školení v oblasti chirurgické korekce vrozených vad, z nichž některé jsou potenciálně život ohrožující bez zásahu. Můžeme pomoci rodičům dětí s vrozenými vadami pochopit ještě před porodem o jakou vadu se jedná, jakou má prognózu a jak bude léčba po porodu probíhat.
Poradna pro deformity hrudní stěny
Deformity hrudní stěny jsou v dětské populaci velmi rozšířené. Až 5,7% dětí má určitou formu deformity hrudníku. Nejčastějšími vadami jsou vpáčený hrudník (pectus carinatum). Tyto deformity se dají zmírnit vhodným cvičením, v některých případech přikládáním speciálních korekčních aparátů. Pokud je vada větší, je nutné operační řešení. Ideální věk pro operace je kolem 15 roku.